verwijzers
kr8t
mail

Soms maakt u zich zorgen over een kind

U voelt aan dat het niet lekker loopt. Het kind is boos of juist teruggetrokken.
De reden kan zijn dat er een verlies is in de familie, er een verhuizing aankomt of de ouders gaan scheiden.
Maar het kan ook dat het kind buiten de groep valt door sociale onhandigheid, of even niet met zijn gevoelens kan omgaan. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is klopt dat vaak.

Wij, het Kr8T- team, zijn er dan om met het kind en de ouder te gaan zitten en uit te zoeken wat er eventueel speelt. Na een paar bijeenkomsten met de ouder en het kind kan er vaak alweer een wereld opengaan en krijgt het kind weer de kans om zich verder te ontwikkelen en zichzelf te zijn. Natuurlijk wordt u hier als leerkracht of hulpverlener bij betrokken.

Kr8T kan ook diagnostiek uitvoeren. Dit kan in de vorm van screening, vragenlijsten en observatie thuis of in de klas en op het schoolplein. Meer over diagnostiek

Bij moeilijk verlopende scheidingen bieden we een speciaal programma aan ‘Kinderen uit de Knel’.
Dit programma is voor ouders die niet meer met elkaar communiceren wat ten koste gaat van de kinderen. De ouders leren inzien wat voor invloed hun houding heeft op het kind en de negatieve gevolgen hiervan. Meer over trainingen en methodieken