methodieken-kr8t
wat is jouw twijfel
methodieken kr8t
trainingen-kr8t
mail

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is erop gebaseerd dat negatieve gevoelens van kinderen en ouders bij bepaalde zaken of gebeurtenissen worden veroorzaakt door perceptie en verwachtingen . Deze zijn gevormd door ervaringen uit het verleden. Wie leert deze eigenlijke irrationele negatieve gedachten te herkennen en anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op zijn of haar eigen gevoelens en waarnemingen. Bijvoorbeeld; een kind dat bang is voor honden, heeft waarschijnlijk angst dat een hond zal gaan bijten. Door deze associatie los te koppelen, zodat een kind niet meer automatisch denkt dat elke hond wil bijten, kan angst voor honden verdwijnen.

Uitgangspunt is dat aan gedrag gedachten ten grondslag liggen. Door negatieve gedachten en verwachtingen te leren herkennen en relativeren, kan een kind ook het gedrag veranderen. Het betrokken kind krijgt zo meer vat op zijn gedrag en leert de gevolgen beter te overzien.

Rationeel-emotieve therapie (RET)

Veel angsten zijn niet reŽel en dat geldt net zo goed voor kinderen als voor volwassenen, zeker als iets ze al een tijd dwars zit. Al piekerend kunnen ze problemen groter en groter maken, tot ze onoverkomelijk lijken.

Rationeel-emotieve therapie biedt een directieve aanpak vanuit de cognitieve gedragstherapie. RET gebruikt het ABC-model voor het onderscheiden van aanleiding, overtuiging en de gevolgen daarvan; A staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg). Problemen waar je kind in het dagelijkse leven onder lijdt, worden besproken door de aanleiding te zoeken en de daarbij horende gevoelens, overtuigingen en gedrag te benoemen. Vervolgens wordt er gekeken welke gevoelens en gedrag over blijven als we verschil maken tussen reŽle en irreŽle gevoelens en gedrag. Hiermee worden problemen en gedachten teruggebracht tot reŽle proporties en kan het kind aan de slag om die problemen het hoofd te leren bieden.

emdr

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Door een aantal handelingen worden ťťnmalige traumatische ervaringen verwerkt en nare gebeurtenissen ontdaan van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.

Hoe gaan EMDR-sessies in zijn werk? Tijdens een†EMDR sessie wordt het kind of de jongere gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of omstandigheden samenhangend met de klachten. Samen met de EMDR therapeut worden beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl het kind denkt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de knieŽn of schouders of het volgen van handbewegingen. Herinneringen verliezen hierdoor haar kracht en emotionele lading. Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen. Deze techniek kan, indien nodig, gebruikt worden als onderdeel van de behandeling.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek of het probleemgedrag van het kind wordt benaderd als onderdeel van een groter Ďsysteemí, de hele leefomgeving van het kind. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van het kind met de leefomgeving en hoe verschillende zaken en personen een rol (kunnen) spelen bij (het oplossen van) eventuele problemen. Dus niet alleen het gezin valt binnen het systeem, maar ook vrienden en familie, of de maatschappelijke positie van de ouders, de cultuur waarbinnen het kind opgroeit en (religieuze) overtuigingen. Het is gebruikelijk om alle betrokken personen uit te nodigen voor gesprekken. En zo kan er ook worden gezocht naar ingesleten patronen die meespelen bij het veranderen van het probleemgedrag.

Jongerencoaching

Het is nou eenmaal een feit, we kunnen er niet omheen; in de puberteit kom je obstakels tegen. Hoe fijn is het dan om daar, samen met een jongerencoach, even naar te kunnen kijken? Als bepaalde onderwerpen een struikelblok vormen in jouw functioneren kan het de moeite waard zijn om tijdelijk een coach in te schakelen. Aan de hand van ťťn op ťťn gesprekken kunnen we kijken hoe we jouw zorgen zo snel mogelijk kunnen verminderen waaronder het versterken van jouw sterke kanten.

Gezinscoaching

Als een gezin er zelf niet meer uitkomt omdat er bijvoorbeeld moeilijk te doorbreken patronen zijn ontstaan, is een gezinscoach een mogelijkheid. Als het niet goed gaat binnen het gezin, heeft dit voor iedereen gevolgen, ongeacht de oorzaak van het probleem. Het kan zijn dat er binnen uw gezin ťťn kind voor zoveel problemen zorgt dat de rest er ook onder lijdt. Het kan ook zijn dat er met u als ouder, iets speelt in uw leven. Bijvoorbeeld binnen uw werk, familie, of gezondheid wat ervoor zorgt dat er meer spanningen en conflicten zijn tussen de verschillende gezinsleden. Als de problemen gaan vastzitten, kan het verstandig zijn professionele hulp te zoeken.
Meer weten: bel of mail Kr8T