pedagogisch en psychologisch advies kr8t
mail

Wat is Kr8T

Wij zijn een Pedagogisch- en Psychologisch Adviesbureau dat hulp, advies en coaching biedt aan kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren, ouders en hun omgeving. Kr8t is een collectief van bevlogen en ervaren professionals met vakgebieden die elkaar ondersteunen, aanvullen en versterken: mediation en coaching, (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie.

Naast onze vanzelfsprekende professionaliteit beschikken wij over veel kennis en uitgebreide ervaring om vanuit een nieuw perspectief en op een uitgesproken positieve manier kinderen en hun omgeving te ondersteunen en/of te begeleiden.

Kr8T-ige aanpak

Kr8T biedt veel ervaring met beproefde trainingen en behandelmethoden, gecombineerd met een frisse kijk en een positieve aanpak. Wij gaan altijd uit van het herkennen en versterken van de intrinsieke kwaliteiten van het kind. Door anders te kijken naar onaangepast, lastig of ongewenst gedrag van kinderen en jongeren, kunnen wij negatieve denkpatronen veranderen, zowel bij het kind als in zijn of haar omgeving. Wij proberen altijd de belangrijke personen uit de omgeving van het kind bij de behandeling te betrekken. Zo scheppen we ruimte voor een positieve interactie tussen het kind en diens omgeving en zorgen we dat de ondersteuning die het kind krijgt, wordt versterkt in het dagelijkse bestaan.

Wanneer ouders twijfels hebben over het opgroeien en opvoeden van hun kinderen, kunnen ze bij ons terecht. Wij werken oplossingsgericht en houden begeleidingstrajecten graag kort. Als de situatie of de problematiek dat vereist, is uiteraard ook uitgebreide diagnostiek en/of langdurige begeleiding mogelijk.

Hoe werken wij?

Als tijdens het eerste telefonische contact blijkt dat er bij ouders vragen blijven bestaan, is de volgende stap een persoonlijk gesprek met het kind, bij voorkeur samen met beide ouders. Dit gesprek kan zowel thuis als op onze praktijk plaatsvinden, afhankelijk van de voorkeur van het kind. Tijdens dit gesprek inventariseren we de mogelijke vragen, problemen en verwachtingen die er leven bij het kind en de ouders. Op basis van deze inventarisatie komen wij in gezamenlijk overleg tot een plan van aanpak.

Vaak begint een begeleidingstraject met vijf individuele gesprekken met het kind, gevolgd door een oudergesprek. Afhankelijk van de problematiek vindt er ook een gesprek plaats met een leerkracht. Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken wat er dan nog nodig is aan begeleiding.

Helaas zijn niet alle problemen zonder meer op te lossen, bijvoorbeeld bij ASS of ADHD. Maar ook in deze gevallen kan Kr8t goed begeleiden in het leren omgaan met eventuele beperkingen. In alle gevallen blijven wij streven naar een zo compact mogelijk behandelingstraject. Het is onze ervaring dat kinderen zelf vaak heel goed kunnen aangeven wanneer ze eraan toe zijn een traject af te sluiten.

strip sigmund peter de wit