kr8t
mail

Heeft u twijfels over het gedrag van een van uw leerlingen of wilt u graag meer weten over het gedrag waar u zich zorgen over maakt? Dan kunt u met ons in overleg wat de beste methode is om antwoord op uw vragen te krijgen. Dit kan onder meer door diagnostiek Dit wordt door ons alleen uitgevoerd als er behoefte is aan meer inzicht tijdens de behandeling. Daarnaast kunnen er aanvragen vanuit de school komen, als bijvoorbeeld de leraar, meer inzicht in het functioneren van een leerling wil hebben. Dit kan dan gericht zijn op het gebied van algemene intelligentie, gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en observatie op school of thuis, onderzoeken wij de eventuele ernst en aard van de problemen. Waar worstelt een kind mee of waar loopt het tegen aan? Ook brengen we de talenten van een kind in kaart. Het bewust worden van je kwaliteiten kan een goede ingang zijn bij de behandeling.

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek krijgen we aan de hand van een intelligentietest, observatie en gesprekken met kind, ouders en school inzicht in de cognitieve mogelijkheden van het kind. We brengen sterke en zwakke kanten, compensatiemogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind in kaart. We vertalen dit in zo praktisch mogelijke begeleidingsadviezen. Indien het wenselijk is, bespreken we het onderzoek met de leerkracht en zorgcoördinator van school, zodat ook zij het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Kr8T maakt voor het onderzoek gebruik van WISC III Nl. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar.

Aandacht en concentratie

Problemen met aandacht en concentratie uiten zich bij kinderen op verschillende manieren en hebben zeer uiteenlopende oorzaken. Het onderzoek kan een combinatie zijn van observatie, gesprekken, vragenlijsten, intelligentieonderzoek of de afname van neurologische testen. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop kinderen hun aandacht richten en vasthouden, hoe ze zich concentreren en of er wel of niet sprake is van impulsiviteit en hyperactiviteit. Met het in kaart brengen van de mogelijkheden van het kind, kan hij of zij middels nieuwe vaardigheden, beter met de situatie leren om te gaan.

Verder geven we advies over begeleidingsmogelijkheden aan ouders en leraren en hulp bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Kr8T stelt geen kinderpsychiatrische diagnoses (ADHD en ADD). Als dit gewenst of nodig is kunnen we u uiteraard verwijzen naar de betreffende instanties.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in het sociaal-emotioneel functioneren van een kind. Met behulp van gesprekken met kind en ouders, eventueel de leraar/lerares, en vragenlijsten verkrijgen we informatie over de motivatie, het zelfbeeld, de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de werkhouding van het kind. Op basis hiervan formuleren we begeleidingsadvies voor kind, ouders en school, zodat het kind zich op een prettige en sterke manier verder kan ontwikkelen. Sociaal-emotioneel onderzoek combineren we soms met een observatie en onderzoek naar intelligentie, aandacht en concentratie.

Observatie

Observatie op school geeft inzicht in het gedrag van het kind en de reacties vanuit zijn omgeving. Observatie door een deskundige van buitenaf kan ouders en leerkrachten een objectief beeld geven over de ernst en aard van het gedrag en de aanwezige kansen om verandering te bewerkstelligen. Ons verslag bevat objectieve gedragsomschrijvingen en concrete, praktisch en haalbaar, behandelingsadviezen voor de begeleiding van het kind. Daarnaast kan het verhelderend zijn om ook thuis een observatie te doen, zodat de gezins-dynamiek duidelijk in beeld wordt gebracht.