kr8t pedagogisch en psychologisch advies
mail

wat als je kind het moeilijk heeft?

Als je twijfelt of het wel goed gaat met je kind, roept dit automatisch vragen op. Zijn dit emoties waar alle kinderen in meer of mindere mate onder lijden? Hoort het gedrag bij de ontwikkelingsfase waar je kind nu doorheen gaat? En kan het hier zelf mee leren omgaan of heeft je zoon of dochter extra ondersteuning nodig? Moet je als ouder hulp inschakelen en je kind juist met rust laten? Wanneer je deze twijfel herkent, neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.
Meer over Kr8T

wat biedt kr8t

Kr8T biedt pedagogische en psychologische begeleiding aan 4- tot 18-jarigen op alle niveaus; kortdurende laagdrempelige coaching als het kan en uitgebreide diagnostiek en begeleiding waar nodig. Als de situatie hierom vraagt, beperken we onze begeleiding niet tot het kind, maar adviseren wij ook graag ouders en leerkrachten hoe zij het kind (nog) beter kunnen ondersteunen.
Meer over trainingen en methodieken

wie zijn wij

Kr8T is een collectief van zeer ervaren professionals op het gebied van (ortho-) pedagogiek, kinderpsychologie, psychotherapie, systeemtherapie, diagnostiek, mediation en coaching.
Meer over ons team

wat is ónze kr8t

Onze Kr8T is het doorbreken van negatieve patronen. Geen enkel kind profiteert van zijn of haar onaangepaste, lastige of ongewenste gedrag. Met onze frisse blik helpen we kinderen hun eigen kwaliteiten te her- en erkennen en ze op een positieve manier in te zetten. Waarbij we ook alle invloeden uit hun omgeving in kaart brengen en waar mogelijk bij het traject betrekken. Zodat er weer ruimte kan ontstaan voor een positieve interactie tussen het kind en diens omgeving.

Echtscheiding, verlies en rouw
Soms is er een aanwijsbare oorzaak te noemen waardoor kinderen (tijdelijk) uit balans raken, zoals echtscheiding, rouw, een nieuwe school of een verhuizing. Kr8T beschikt over veel kennis en ervaring om kinderen te ondersteunen die hiermee te maken krijgen en daarbij extra hulp kunnen gebruiken.
Meer over trainingen en methodieken